Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Project Geppetto for 3ds Max / 3ds Max Design

Download:
http://labs-download.autodesk.com/us/labs/files/Autodesk3dsMaxProjectGeppetto.exe
http://labs.autodesk.com/utilities/geppetto/;) quá ấn tượng!
cảm ơn Autodesk Labs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>