Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Revit Search String Now Available in Autodesk Labs


Download:
http://labs-download.autodesk.com/us/labs/files/StringSearch.zip

Source:
http://labs.blogs.com/its_alive_in_the_lab/2011/10/november-adn-plugin-of-the-month-revit-search-string-now-available.html

Special thanks Scott Sheppard about his beautiful and attractive picture

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>