Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

XUẤT BẢN TÀI LIỆU XÂY DỰNG GỬI VÀ NHẬN PHẢN HỒI CHỈNH SỬA TỪ CHỦ ĐẦU TƯ, HOẶC TỪ NGƯỜI QUẢN LÝ THIẾT KẾ V.V, & CÔNG VIỆC TIẾP TỤC HIỆU CHỈNH (RVT>DWF>RVT>FINAL-DWF)

Khi bạn triển khai phần công việc của ngày và bạn xuất tài liệu xây dựng (hồ sơ thiết kế DWF/DWFX file), để đối tác hoặc người quản lý "check & markups"
Những điều đó được lưu lại tại DWF/DWFX file.
Bạn có thể Import DWF Markup những yêu cầu chỉnh sửa đó vào RVT file dự án của bạn và yên tâm rằng những đòi hỏi đó được lưu tâm trọn vẹn mà không thiếu sót gì.
Bạn có thể quản lý, theo dõi chúng bằng:
1. Manage links > DWF Markup
2. Element Properties
3. Object Style
4. Visibility/Graphic
v.v
Ồ! Điều này quá tuyệt vời, không mất nhiều cuộc họp, in ấn, fax, mail v.v
Mà vẫn trôi chảy công việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>