Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

NHÀ NHIỀU TẦNG

‎PHẦN MỀM LÀM NHÀ NHIỀU TẦNG

-"phần mềm" này là hàng đầu toàn cầu, "về tòa nhà mà nguồn là hình nhiều chiều" "cầu toàn" và "đàng hoàng", mà "nhiều người cùng làm", "trình bày về tòa nhà", càng nhiều "thành phần" mà đừng dùng nhiều đường và nhiều từ cùng nhiều tờ mà "nhiều điều đầy đầu nhiều người cùng làm" về tòa nhà này!
-cùng toàn cầu về đồng lòng hùa vào điều cần làm về nhiều tòa nhà, là bền và đừng dùng thừa nhiều tiền vào nhiều tòa nhà này, vì phần mềm trình bày rồi gồm nhiều điều cầu toàn.
-phần mềm này gồm nhiều phần trình bày nhiều điều và nhiều từ, tìm tòi nhiều điều từ vùng trời và vùng miền toàn cầu thành nhiều vùng màu nhiều màu, phần mềm này phòng ngừa vùng màu vàng và vùng màu hồng, đồng lòng cùng toàn cầu làm nhiều người đừng buồn phiền vì thừa tiền vào nhiều tòa nhà này mà đừng là nhà thừa vì người thừa tiền mà đùa dài dài rồi làm trò cười cùng người đời.
-giờ thì đừng dùng phần mềm toàn là "đường và từ" cùng hình nền lằng nhằng thì còn lùi bùi ngùi dài dài và đầu hàng toàn cầu hoàn toàn, buồn cười rồi nè!

VÀI LỜI LÙM XÙM VỀ NHÀ NHIỀU TẦNG

Nào cùng bàn về điều liền kề và cùng ngành nghề về NHÀ NHIỀU TẦNG!
*"nhà nhiều tầng" là nhà từ vài mười tầng, hàng mười tầng và gần nghìn tầng, "nhà nhiều tầng" ngoài điều là "nhà vài tầng"
-nhà nhiều tầng mà nhiều nhà làm rồi hoàn thành, nhà thầu nhà này mời nhiều người vào rồi chồng nhiều tiền (*) rồi vào mà dùng, mà nhà này nằm vùng sài gòn và hà thành, thì nhiều nhà làm bừa và làm liều từ ngày làm thầu. nhà nhiều tầng này cùng bầu trời mà vào ngày hè thì càng nồng nàn, dùng điều hòa và dùng nhiều tiền vào phòng mà phần tiền phòng liền kề màu vàng từ hình cầu vừa tròn tròn màu vàng mà còn nhành mồm cười từ bầu trời, ngày nồng nàn thì ngày buồn dài dài, người bừng bừng mà dùng điều hòa, lòng phiền hà vì xài nhiều tiền, ừ mà đừng buồn phiền vì điều này mà gầy người hoài!

DÙNG TIỀN

*đồng tiền này ngoài bình thường đừng là tiền vờ nờ đồng, đồng tiền này là tiền mà nhiều đường viền và đường gần kề màu hồng - và dùng từ về đồng tiền này là "đồng tiền hình người chàng bồi dùng quần bò, hò ồ ồ mà lùa đàn bò"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>