Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

FOR LIGHTING ANALYSIS

Sự chiếu sáng của Mặt Trời cho Trái Đấtvào ngày Đông chí ở Bắc bán cầu
Source wikipedia.orgHai mươi tư tiết khí
Kinh độTiết khíDương lịch
Xuân
315°Lập xuân4 - 5/2
330°Vũ thủy18 - 19/2
345°Kinh trập5 - 6/3
Xuân phân20 - 21/3
15°Thanh minh4 - 5/4
30°Cốc vũ20 - 21/4
Hạ
45°Lập hạ5 - 6/5
60°Tiểu mãn21 - 22/5
75°Mang chủng5 - 6/6
90°Hạ chí21 - 22/6
105°Tiểu thử7 - 8/7
120°Đại thử22 - 23/7
Thu
135°Lập thu7 - 8/8
150°Xử thử23 - 24/8
165°Bạch lộ7 - 8/9
180°Thu phân23 - 24/9
195°Hàn lộ8 - 9/10
210°Sương giáng23 - 24/10
Đông
225°Lập đông7 - 8/11
240°Tiểu tuyết22 - 23/11
255°Đại tuyết7 - 8/12
270°Đông chí21 - 22/12
285°Tiểu hàn5 - 6/1
300°Đại hàn20 - 21/1


Source (Image & Data) by WIKIPEDIA.ORG, Thank you very much!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>