Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

GẦN NGÀY "CHÀO MỪNG NGÀI VÌ LOÀI NGƯỜI MÀ NGÀI CHÀO ĐỜI"

GẦN NGÀY "CHÀO MỪNG NGÀI VÌ LOÀI NGƯỜI MÀ NGÀI CHÀO ĐỜI""kiếm trác xu tôi" thấy người lại chạnh lòng mình! (mình đừng dùng từ buồn lòng và phiền lòng vì ngờ nhầm điều cần trình bày cùng bài này)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>