Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

31-3-2012 HẠN CỦA VASARI 2.1"Project Vasari is our free technology preview of an easy-to-use, expressive design tool for creating building concepts with cloud-based analysis for energy and carbon. Designs created with Project Vasari can be opened in Revit"
SCOTT SHEPPARD

The Project Vasari technology preview is licensed for a limited term and for a particular territory as referenced in the End User License Agreement. The technology preview executable expires on March 31, 2012, and the program will no longer operate after that date.

NHẮC NHỞ MỌI NGƯỜI NHỚ HẠN CỦA VASARI 2.1 LÀ 31-3-2012, QUA NGÀY ĐÓ CHẮC SẼ CÓ VASARI MỚI NHÉ :D

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SCOTT!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>