Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

ĐÁNG CẢ LÀM NỬA, ĐÁNG MƯỜI LÀM NĂM .... NỬA ĐỜI NỬA ĐOẠN THẾ NÀY HẢ TRỜI =))

Ảnh từ nguồn: http://revitoped.blogspot.com/2012/01/sorry-you-are-too-short.html


Bình luận: Đôi khi không thực hiện xong việc phải làm mỗi khi sketch line quá ngắn ngủi, có nhất thiết phải ngắn thế không? khi "chết tạo" family thì vẫn phải làm ... ừ thì hãy cân nhắc :D
Chân thành cảm ơn Steve đến từ: http://www.aecadvantage.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>