Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Ark Hotel Construction time lapse building 15 storeys in 2 days (48 hrs)http://www.archdaily.com/88245/video-ark-hotel/

http://www.hotelchatter.com/story/2010/11/12/05758/544/hotels/The_Ark_Hotel_in_China_is_Built_in_Just_Six_Days

http://kenh14.vn/c44/20120109142255038/xem-tho-trung-quoc-xay-khach-san-30-tang-chi-trong-15-ngay.chn

1 nhận xét:

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>