Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Convert point cloud data to BIM


Video
Free* Download!

Point Cloud Feature Extraction for Autodesk Revit

Work with point clouds more easily in Autodesk® Revit® software with the ability to: Crop / Uncrop, Hide, Adjust Axis, and Extract datum, footprints, walls, and floors.

Source: http://labs.blogs.com/feb2012/innovation_edge.htm
"Point cloud" có thể là tương lai tốt, hãy thử nghiệm và trải nghiệm để có thêm nhiều lựa chọn hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>