Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC DANH GIÁ NĂM 2012 DÀNH CHO "TRIẾT LÝ PHƯƠNG ĐÔNG"!?

Wang Shu architect, nguồn ảnh cdn.archinect.net
"Wang Shu is named first Chinese Pritzker winner" là "giật tít" ở báo  archinect.com , 
http://archinect.com/news/article/39542836/chinese-architect-wang-shu-is-his-nation-s-first-winner-of-pritzker-architecture-prize
http://archinect.com/news/gallery/39542836/0/wang-shu-is-named-first-chinese-pritzker-winner
Mình thấy vui vui, vì nhân loại đang hiểu ra vấn đề "giá trị thiết kế kiến trúc" ở "triết lý sống của người phương đông" sâu sắc và nhân bản mà triết lý sống của người Việt Nam còn sâu sắc và nhân bản hơn so với người Trung Quốc.
*Giải thưởng "Pritzker" theo wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Pritzker_Prize
*Một vài người phương đông đã từng đoạt giải này: http://en.wikipedia.org/wiki/I._M._Pei,
*Người "Hàn Cuốc", Nam Triều Tiên, đã "Âu hóa" nên không tính là "Văn hóa phương Đông"

Ningbo Contemporary Art Museum (2005)
Ningbo Historic Museum (2008)
*Ảnh công trình nguồn từ wikipedia

Vertical Courtyard Apartment, Hangzhou | ảnh nguồn: worldarchitecturemap.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>