Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Hotfix – Autodesk Revit 2012 – Improves stability when working with large datasets (64-bit only)

"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÀI VIẾT, MÀ CHIA SẺ CẬP NHẬT ĐỂ CÙNG HƯỞNG THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ CỦA AUTODESK ... MÀ THEO FACEBOOK GỌI LÀ LIKE VÀ SHARE!"
-SẮP RA REVIT 2013 RỒI MỚI CHO CHÚNG TA HƯỞNG TẸO THÀNH QUẢ CỦA VIỆC CẢI THIỆN TỐC ĐỘ :P

This hotfix improves product stability when working with large datasets.

Make sure that Update Release 2 has been applied prior to adding the hotfix. Verify that the build number of Revit 2012 is 20110916_2132.
NOTE: This hotfix applies to the 64-Bit release of Autodesk Revit 2012 only.

The Readme contains the latest information regarding the installation and use of this update. It is strongly recommended that you read the entire document before you apply the update to your product. For your reference, you should save the Readme to your hard drive or print a copy.
Readme (htm - 84Kb)
revit2012_mem_hotfix.zip (zip - 11247Kb)

Source Autodesk
Thanks Autodesk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>