Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG VÀ GIẢI PHÁP ... BƯỚC ĐẦU PHẢI LÀM LÀ GÌ?

Nguồn hình ảnh từ: http://www.iesve.com/software/ve-ware

1. "Sự cần thiết phải đầu tư" điều này "ai cũng" "copy/paste" từ nhiều loại văn bản, giấy tờ, khác vào trong nhiệm vụ thiết kế hoặc thuyết minh thiết kế dự án kiến trúc xây dựng.
2. "Các căn cứ"
3. Dựng mô hình dựa vào 1 và 2.
...
Các bước số tiếp "thì còn tùy vào nhiều điều vì nhiều người cùng bàn hàng ngày, nhiều ngày, và ngày ngày :D)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>