Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

ARCHITECTURAL JOBS - IN "KIDS GIRLS GAMES" :P

source: ladypopular.com

$250
COOKIEGIRL1 Day50060
$560
HAIR STYLIST2 Days70080
$1000
BUSINESS CONSULTANT5 Days100995
$2000
NURSE7 Days13012110
$5000
JOURNALIST8 Days35017140
$10000
ARCHITECT20 Days72020170
$12000
TV REPORTER10 Days100023190
$20000
COMPUTER DESIGNER10 Days130025200
$40000
LAWYER12 Days200027250
$50000
SINGER12 Days400030300
$20000
MODEL14 Days350033350
$6000
FLORIST5 Days100035350
$40000
TEACHER15 Days380040550
$60000
DENTIST25 Days420047650
$100000
DETECTIVE30 Days4500581000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>