Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

CÁT MẮC SỐP VÍT = "SHEET" hix hix!

-nét CAD nát bét biến hóa tới MAX "mesh" nát bét với PIX nhốn nháo, các đống ấy rối vốn khác mấy cái lối bốc: thóc, trấu, cám, tấm, tiến tới tráo rối!
-"thiết kế kiến trúc tốt" giống với lối nói ấy nếu cứ nói thế khác quái lối nói: "tớ / nó / hắn / có đứa... chấm chấm chấm ... nhắm mắt bấm trúng nút với REVIT mới"

1 nhận xét:

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>