Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

"Download Structural Analysis plug-in for Autodesk Revit 2013"

Source: https://structuralanalysis.360.autodesk.com/
Source: http://labs.autodesk.com
*Nhận xét
Chào mừng Storm chính thức tham gia thiết kế cùng RST.
Chúc mừng các nhà thiết kế với giải pháp tính toán kết cấu từ bước thiết kế sơ bộ với BIM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>