Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

THIẾT KẾ ... PHÂN TÍCH ... MẦU - ĐẸP!


Chú ý:

"
Errors of a analytical model disabling the structural analysis
Errors concerning material:
A material is not assigned to the element
A structural material is not assigned to the element
A value of the Poisson's ratio for the material is incorrect
A value of the Young modulus for the material is incorrect.
Errors concerning linear members
Section properties are not assigned to the element
An incorrect section is assigned to the bar
Parts of Beams or Columns overlap.
Errors concerning planar objects
Section properties are not assigned to the slab or to the wall
The slab or wall thickness is zero.
Errors concerning supports
A part of the model is not supported
The model is not supported.
Errors concerning loads
Load Cases are not defined.
If warnings occur, you can still send the model for analysis ignoring them. Or you can view them, fix the model, then restart the analysis.
"
source: wikihelp.autodesk.com


TÍNH KẾT CẤU THẾ CHỨ : D Được tải lên bởi AutodeskBuilding vào 19-03-2012


KHÔNG BIẾT NÓI GÌ...CHỈ BIẾT NÓI...
ĐẸP!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>