Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

"TÔI CÔNG NHẬN!"?

- Điều gì tôi không công nhận mà không sảy ra tranh luận, tranh cãi v.v thì không cần phải nói "tôi không công nhận!"
- Điều gì tôi chưa công nhận mà chưa sảy ra tranh luận, tranh cãi v.v thì không cần phải nói "tôi không công nhận!"
Vài ví dụ về "công nhận"
- Ừ thì ngài / các ngài giỏi, nhưng không ai công nhận / các ngài giỏi!
- Ngài / các ngài ấy nhiều bằng giáo sư, tiến sỹ nhưng công nhận / các ngài là ngài ấy chẳng hiểu gì mấy!.
...
- Sự đúng và được công nhận ở đây là gì?
- "Sự đúng", "lẽ phải" "chân lý" có phải là những đám đông lao nhao "tôi /chúng tôi công nhận!"?
- Trong một cuộc chơi, sẽ có "đáp án của chúng tôi là, và chúng tôi công nhận!", bạn có chấp nhận điều ấy thì chơi?! và đó là cuộc chơi, không phải toàn bộ cuộc sống.
- Chính kiến của mỗi người trong chúng ta cũng là "lời nói công nhận hoặc không"

KẾT LUẬN:

Tôi nhận xét: "ừ, đời đành phải thế thôi, đời đành phải thế đấy! cuộc sống mà, vẫn bình luận chứ, như cuộc sống thôi, cố gắng hài hòa."
-Sẽ có những ý kiến cho bài viết này rằng: "ngươi nói thế thì ai công nhận?!"
-Tôi trả lời rằng: Tôi biết sẽ nhiều ngài không công nhận, nhưng tôi cũng biết có vài người quân tử công nhận!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>