Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

LUẬN LẼ PHẢI?


Luận về lẽ phải, không có nghĩa chỉ là "tôi đúng - ngài sai, cái tôi của tôi to hơn của ngài".
Luận lẽ phải cũng không nghĩa là thay đổi được bên trái là bên trái và bên phải là bên phải.
Luận lẽ phải cũng không đổi được nghiệp chướng.
Luận lẽ phải chí ít cũng được một điều: an lòng người tử tế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>