Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

MÁI ĐAO (MÁI ĐÌNH CHÙA MIẾU MẠO) - PHẦN 3Từ revit 2011 trở về đây, việc triển khai các bề mặt "phẳng cong kết hợp"


Cắt qua mái cũng đã tốt.

Download: https://360.autodesk.com/Public/Details?hash=3mFu120

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>