Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

TOÀN CẢNH VIETARC 2012

KIẾN TRÚC VIỆT ÁC XANH LÈ LÈ,
TOÀN LÀ SUỐI RÈ VỚI NHÀ TRE.
ĐÊM ĐẾM CAO TẦNG ĐÈN TẮT NGÓM.
NGƯỜI DÂN NGƠ NGÁC MẮT ĐỎ KHÈ.
Chân thành cảm ơn các anh chị  (Bác Cả, Chị Hương, Chị Hà, và chú "Cáo" Duy) đã phê bình góp ý cho vài ý gieo vần này,
những hiệu chỉnh đôi chút từ bản gửi tại facebook như:
Đổi:
"Đêm đến cáo tầng đèn tắt ngóm"
Thành:
"Đêm đếm cao tầng đèn tắt ngóm"
Đổi:
"Người dân nháo nhác mắt trông về"
hoặc
"Người dân ngơ ngác mắt đỏ hoe"
Thành:
"Người dân ngơ ngác mắt đỏ khè"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>