Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

REVIT IMPORT / LINK DWG

CHÚ Ý:

Hiện tượng:

Hôm nay tôi Import/link dwg và lười chọn và đổi đơn vị, tức là tôi kệ cứ để (mm). dwg thì "họ" dùng đơn vị (m) tức là nôm na 1=1m, 0.001=1mm.
Khi qua revit, tôi "rescale factor", đổi import unite = mm và scale factor = 1, kích thước là "to về bình thường" tuy nhiên "các cạnh nhỏ, đoạn ngắn bị weld lại".

Hậu quả:

Tức là phải import / link lại và "chọn lại scale factor.

Giải pháp:

Kiểu gì thì cũng phải mở để xóa "các thứ thừa như rác từ dwg" thì hãy "tìm hiểu" xem "họ" dùng đơn vị gì, mà khi import / link thì mình chọn luôn đơn vị đó.

Kết quả:

Không phải lặp lại động tác thừa :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>