Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

AUTODESK VS BENTLEY

TUYỆT VỜI!
Những sự hợp tác giữa các nhà sản xuất phần mềm lớn, sẽ làm cho sự lựa chọn giải pháp làm việc tối ưu hơn trong thiết kế của người làm chuyên môn và cũng là vấn đề chiến lược lựa chọn giải pháp, công cụ, kỹ năng, nhân công, lao động v.v đối với "doanh nghiệp tư vấn thiết kế".
Doanh nghiệp hôm nay khó khăn, cũng là điều thuận lợi để họ tự xem lại chính mình và trau dồi lại những vấn đề giải pháp, công cụ, kỹ năng, nhân công, lao động.
Source: http://structuralintegrators.com/products/si_xchange.php
Ref: http://bimandbeam.typepad.com/bim_beam/2012/05/the-link-between-revit-structure-and-bentleys-staad-has-been-updated.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>