Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

GIẢI PHÁP CHO KẾT CẤU - STRUCTURAL BIM

XEM GIẢI PHÁP:
http://aec-projects.com/autodesk-robot-structural-analysis-professional/
*ĐIỀU BÌNH LUẬN & CHIA SẺ:
Người tài, người kỳ tài... làm phần mềm từ nhiều vùng miền toàn cầu ùa về, tràn về nhà người giầu, vì người giầu cầu tài, cầu người tài, cầu người kỳ tài... càng nhiều người tài, người kỳ tài, càng làm nhiều phần mềm hàng đầu toàn cầu là điều kỳ cùng!.
Người tài càng tài, người kỳ tài càng kỳ tài.
Người giầu càng giầu vì điều này!.
Còn mình thì dùng chùa phần mềm này từ người giầu!
Hờ hờ hờ hờ!
hhhh,
Thanks: http://bimandbeam.typepad.com

KẾT LUẬN: GIẢI PHÁP "STRUCTURAL BIM" LÀ ĐÃ XONG VÀ RÕ VÌ MỌI GIẢI PHÁP ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC BẰNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ MÀ "HỌ" HOẶC "TA" "ĐÃ SẼ ĐANG" LÀM ĐƯỢC.
VẬY CHÌA KHÓA LÚC NÀY LÀ "HỢP TÁC BỘ MÔN KIẾN TRÚC KẾT CẤU LIÊN TỤC CẬP NHẬT, CHIA KHÓA ĐÓ NẰM TRONG BÀN TAY TÔI!

1 nhận xét:

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>