Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Revit Wall chamfer and fillet

Source: http://labs.blogs.com/its_alive_in_the_lab/2012/06/free-june-adn-plugin-of-the-month-wall-chamfer-and-fillet-for-revit.html
Thanks Scott: chamfer and fillet  that truth is delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>