Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Revit 2013 Update Release 1

Revit 2013
http://images.autodesk.com/adsk/files/Autodesk_Revit_2013-x86_Update1.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/Autodesk_Revit_2013-x64_Update1.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/Enhancements_List_RVT_2013_UR1.pdf

Revit Architecture 2013 Update Release 1
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_revit_architecture_2013-x86_update1.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_revit_architecture_2013-x64_update1.exe

- Cải thiện tốt hơn việc xử lý sketch line mỗi khi sửa thay đổi đường bao chu vi cấu kiện, số điểm chỉnh sửa được tối đa
- Thang rẻ quạt chạy vế chữ U, những thang có vế lượn rẻ quạt được cải thiện cho dễ đặt dễ sửa và đỡ lỗi, (họ có ý tôi gộp lại rồi nhé)
- Cải thiện tốc độ hiển thị nếu nhiều lan can cũng chẳng sao :P
- Cải thiện những dầm hỗ trợ được định nghĩa ở thang
- Cải thiện trình bày lan can cho tốt hơn kể cả ở coarse view

Revit Structure 2013 Update Release 1
http://images.autodesk.com/adsk/files/Autodesk_Revit_Structure_2013-x86_Update1.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/Autodesk_Revit_Structure_2013-x64_Update1.exe

- Cải thiện vị trí analytical nodes trên 3d view
- Cải thiện khi bật “Show Analytical Model Categories in this View” mỗi khi có vấn đề và gặp cảnh báo
- Cải thiện tốt cho rõ ràng và chính xác (nhất quán) giữa tường và tường tính toán ở sơ đồ khung
- Cải thiện tốt hơn bề mặt tính toán sơ đồ khung mỗi khi sửa đường chu vi, viền, hoặc đục đẽo khoét mở.
- Sửa chữa cho rõ “Structural Parameter" report tại sàn
- Cải thiện việc che ẩn bằng mask hoặc fill tại các "Structural Views"
- Cải thiện cho tốt hơn khi đặt thép, đặt đai
- Cải thiện cho tốt hơn khi copy diện tích hoặc đường dẫn khác nhau giữa các dự án “Host structural rebar”
- Cải thiện hiển thị tốt hơn đoạn uốn thép hoặc đai thép tại fine level detail.

Revit MEP 2013 Update Release 1
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_revit_mep_2013-x86_update1.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_revit_mep_2013-x64_update1.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/enhancements_list_rme_2013_ur1.pdf

(không dịch, không nhận xét và bình luận)

Autodesk® Revit® Platform 2013 Enhancements (All)
- Cải thiện khi mở prj file của version cũ
- Cải thiện copy/paste
- Rõ hơn và tốt hơn khi solid fill region với transparent backgrounds (điều đáng buồn ở chỗ khác* sẽ kể lể sau hoặc dưới bài khi bổ sung)
- Xuất qua ODBC được cả vật liệu khi tự tô mảng
- Cải thiện sketch khi làm việc với các family
- Cải thiện hiệu chỉnh tại Primary Design Option
- Cải thiện cho tốt hơn khi chọn chia đường với "độ dài đoạn cong" (với spline, dường như chưa đáng tin cậy)
- Cải thiện làm việc với revit server
- Nếu các zone, space, room cùng tên và stt thì vẫn tốt vì đã cải thiện
- Đã raytrace mode với Dx9
- Tắt tăng tốc phần cứng cũng vẫn raytrace mode
- Cải thiện chất lượng ảnh sản phẩm khi raytrace mode
- Cải thiện điều chỉnh làm trong cấu kiện khi chọn nhiều
- Cải thiện điều chỉnh mức đậm nhạt của mực in
- Không hiện sun và sunpath khi raytrace mode
- Cải thiện khi chỉnh sáng ở raytrace mode
- Cải thiện khi chạy ảnh
- Cải thiện cho hiệu quả của trình diễn tốt hơn như trời đẹp hơn, chỉnh sáng dễ và bắt mắt hơn, và làm mịn đường viền với độ nét cao hơn.
- Cải thiện cho tốt hơn mỗi khi nhập IFC và đặc biệt các ký tự, các tham số và cả nét tô line pattern
- Markups ngược rồi xuất DWF (đã từ lâu markup từ dsg review rồi nhập lại)
- Cải thiện việc kéo thả dwg vào view tại "rvt prj file working" ;)
- Cải thiện cho tốt hơn khi nhập dwf
- Cải thiện kích thước trung thực khi xuất nhập dwg mỗi khi thay đổi lại các hệ đơn vị, vd từ imperial > metric
- Cải thiện tốt hơn hatch từ fill pattert > dwg hatch
- Cải thiện việc chọn lại host trên tường loại inplace wall
- Cải thiện việc chọn đối tượng từ các linked model (quả là chọn khá khổ)
- Cải thiện khi sửa vật liệu (vật liệu adsk 2013 từ revit thay đổi quá nhiều và không mang lại hiệu quả tốt đẹp là mấy, làm việc trên mấy bảng này quả rườm rà mà khó chịu không hiệu quả, với máy yếu thì càng tệ hơn, rất chậm và lâu không thể chịu nổi)
- Sửa chữa lúc sơn mảng
- Sửa chữa mảng tô trên phối cảnh trình bày để in
- Cải thiện "Type Edit" khi chọn nhiều cấu kiện (parameter ra sao nhỉ :P)

*CÓ MẤY ĐIỀU LÀM MÌNH KHÓ CHỊU LẮM:
- APPLY VIEW TEMPLATE (DỞ HƠN XƯA)
- MATERIAL EDITOT (DỞ HƠN XƯA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>