Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Structure Generator Extension for RVT 2013, RAC 2013 and RST 2013

Source: http://subscription.autodesk.com
"
The Structure Generator Extension for Autodesk® Revit® 2013, Autodesk® Revit® Architecture 2013 and Autodesk® Revit® Structure 2013 software is a capability that helps users create and visualize a physical and analytical model of a structure based on the massing model.
With a parametric approach, common data format, and faster model regeneration, the Structure Generator Extension helps users to create different variants of architectural models and helps them to validate the structure of the model. The extension helps to coordinate models between the architect and structural engineer and can help reduce the number of changes required in the model during the later phases of design.
Note: Autodesk® Revit® 2013 software is only available as part of the Autodesk® Building Design Suite 2013 Premium and Ultimate Editions."
"Giải pháp kết cấu cho dự án giai đoạn thiết kế phôi thai concept design status, thật tuyệt vời khi trình bày hệ kết cấu dựa trên cơ sở hình học phức tạp đang nghiên cứu phôi thai lúc conceptual mass.
Điều tuyệt vời này ở chỗ phối hợp ăn ý đến tối ưu!"
Download:

 English (exe - 30693Kb)
 English (exe - 12994Kb)

1 nhận xét:

  1. hii bác H à cái món này ở trong robot luôn có sẵn đó anh!

    Trả lờiXóa

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>