Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

VỊNH


cái miệng mày chăm ăn
cái thây mày chăm ngủ
cái đầu ngu lười nghĩ
"thất - nhĩ" đều lười yêu