Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

VỊNH


cái miệng mày chăm ăn
cái thây mày chăm ngủ
cái đầu ngu lười nghĩ
"thất - nhĩ" đều lười yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>