Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

to dwg



không lựa chọn quản lý layer bị ràng buộc theo AIA, ISO, DIN hay JIS


chọn quản lý layer theo chuẩn AIA
(AIA đưa ra tiêu chuẩn đặt nét dành cho rất nhiều bộ môn liên quan đến kiến trúc xây dựng)


dùng loại kiểu nét đã chọn (linetype scale không thay đổi và giống như sheet trình bầy)


không xref thành quá nhiều file dwg chỉ để phục vụ layout

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

dậy con!

 • Nhân có bạn mình hỏi về vụ dày con, mình nhớ mình ngồi cùng cô Vicki và Helen than thở lúc nào là lúc dễ nhất khi nuôi con vì với giai đoạn lứa tuổi nào cũng thấy khủng hoảng và không dễ chút nào cả. Tổng hợp các ý kiến mình rút ra kết luận thế này mang tính VN và Quốc tế:
  - Từ 1 đến 5 tuổi, mỗi tuổi đều có những vấn đề của nó, đều khủng hoảng cả, ăn uống, thể chất, cảm xúc. Tuổi dễ nhất trong giai đoạn này tạm gọi là giai đoạn 4-5.
  - Đến khi vào lớp 1 thì rõ ràng ở VN là mệt rồi, khủng hoảng chuyển cấp, và học kỳ 1 của lớp 1 rõ ràng là rất khó khăn cho cả con lẫn bố mẹ.
  - Giai đoạn nhẹ đầu nhất đối với bố mẹ khi nuôi con đó là giai đoạn 7-11 tuổi. Giai đoạn vàng. Thể chất tốt hơn, các kỹ năng ổn định, trẻ thường nghe lời, tình cảm và tập trung vào việc cần làm. Ở VN, tuy nhiên, bố mẹ sẽ vất vả trong việc học thêm học nếm của con để thi vào cấp 2.
  - 11 tuổi: lớp 6, khủng hoảng chuyển cấp lên cấp 2.
  - 12/12 -15/16 tuổi: Tuổi ẩm ương dở hơi, mất tập trung cho quá nhiều chuyện khác ngoài chuyện học. Và không ý thức được các giá trị cốt lõi.
  - 16-18 tuổi: Nhà nào may mắn thì con sẽ ổn định vào giai đoạn này.
  - 18-22 tuổi; Hoàn thiện nhân cách. Nhà nào may mắn thì con chơi được với bạn tốt và có môi trường tốt vì lúc đó tầm ảnh hưởng của bố mẹ gần như bằng 000.
  Sau 22 tuổi??? Kệ mẹ chúng nó.

  (Tks tác giả Cuc Ha)

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

LOD

Level Of Details?!
Level Of Development!?
Level Of Definition?
-------------------------
LOD

Để triển khai tốt "Bước phát triển chi tiết" tùy mức độ yêu cầu từng bước mà thực hiện theo giải pháp IPD,
Tuy nhiên bạn phải trình bầy đầy đủ các thông tin của BIM sẽ đáp ứng được các bước theo khái niệm LOD
* Như hình mô phỏng không tả được đúng tính chất của LOD, tuy nhiên cũng là khái niệm nhìn nhận cho dễ hiểu.

http://www.bimmusic.com/