Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

go green ( ý)Source: http://www.treehugger.com
Thank: 
Michael Graham Richard

Construction Modeling

Thể hiện và bóc tách chi tiết cấu tạo

  • Parts. Bóc tách cấu tạo để chỉ rõ việc triển khai chi tiết, parts hỗ trợ thiết kế triển khai chi tiết cấu tạo rất linh hoạt tuy nhiên cũng khớp nối chặt chẽ với thiết kế cơ sở từ mô hình BIM.
    tại mô hình parts, việc thống kê, trích dẫn, ký hiệu, phân loại, lọc, ... được thực hiện độc lập mà không ảnh hưởng đến thiết kế triển khai hệ thống BIM cơ sở của dự án. tuy nhiên parts tự động cập nhật thay đổi theo mô hình hệ thống của thiết kế BIM cơ sở. Việc chỉnh sửa parts không ảnh hưởng đến mô hình gốc "original element".
  • Assemblies. Triển khai mô hình thể hiện lắp đặt cấu tạo hoặc trang thiết bị, assembly cũng dễ dàng tự động cập nhật thay đổi nếu cần thiết. Assemblies dễ chỉnh sửa, ghi chú, trích, thống kê, phân loại, và xuất tài liệu xây dựng.
  • (Autodesk Revit Help)


Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

From Revit Wiki Help - bổ chi tiết cấu tạo tận dụng từ tiết diện qua vết cắt của Family

Các mặt cắt chi tiết cấu tạo tỉ lệ nhỏ khoảng 1:20, 1:10, 1:5 với "Fine" Detail Level View cũng có thể drafting ngay tại component như hình:

Thực hiện với cách xử lý chèn "Detail Items or Symbolic line" hoặc tải "Detail Profile" rồi chèn vào mặt cắt của "Component Family"


Nhớ đặt quản lý hiển thị với "Visibility/Graphics Overrides" để chỉ rõ chi tiết này sẽ hiện ở "Coarse / Medium / hay Fine level detail."Thường thì chỉ nên đặt ở "Fine level detail view", và từ dự án triển khai sẽ cắt qua cấu kiện có tiết diện cắt này và xem nó bởi tỷ lệ nhỏ như là 1:10 ở "Fine level detail"

(Autodesk Revit Wiki Help Source)

From Autodesk Revit Wiki Help - mẹo làm cho tiện và nhanh

1. Phải chuột tại Project Browser ở Legends, Schedules/Quantities and Families, Sheets
để các thao tác tiện hơn so với chọn ribbon


2. Đặt hiển thị nửa trong suốt cho đối tượng chọn, bạn sẽ nhìn thấu những gì xuyên qua nó để cho việc theo dõi và quan sát tốt hơn


3. Lưu toàn bộ Family của Dự án đang làm thành 1 bộ thư viện bằng cách: Saving all Families \ Export Family Types
Save-as > Library > Family > .
4. Yêu cầu tham gia làm việc nhóm với Editing Requests ngay tại status bar. người yêu cầu và người chấp thuận dễ dàng với thao tác grant/deny/retract


(Autodesk Revit Wiki Help Source)

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Các xu hướng công nghệ chuyển đổi BIM / VDC

- quét laser thành point cloud rồi dựng thành BIM để dựng lại mô hình đã xây dựng cho việc sử dụng
- thiết kế có phân tích hiệu suất để hợp lý tất cả mọi chi phí nhằm hiệu quả cao cả chất lượng thiết kế lẫn chất lượng sử dụng công trình mà không quá tốn kém
- sử dụng chế tạo sẵn (tiền chế) các trang thiết bị công trình cũng như các cấu kiện xây dựng, rất nhiều nhà cung cấp vật tư cho công trình tham gia thầu
- làm chủ thông tin bằng quản lý dự án bằng dữ liệu mềm như các định dạng file là BIM để nhất quán thông tin tránh chồng chéo và rối thông tin, sự chồng chéo thường dẫn đến mất kiểm soát thông tin
- sử dụng BIM để chế tạo sẵn

* BIM Software Tools
Nemetschek Allplan
Graphisoft ArchiCAD
Building Explorer
Autodesk Navisworks
Autodesk Revit
Autodesk AutoCAD Civil 3D
Bentley AECOsim
Bentley MicroStation
Tekla Structures
Advance Concrete
Advance Steel
Dassault Systemes CATIA
Trimble PipeDesigner 3D
Trimble DuctDesigner 3D

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

REVIT - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

[Design option]
cấu kiện thuộc option nào và được show tại view nào?

[Discipline]
đang làm việc ở bộ môn nào?
view này set về bộ môn nào?
cấu kiện được gán về bộ môn nào? VD: "discipline structural usage"

[Family visibility]
family với chế độ chi tiết hơn không hiện lên ở "coarse view level"
family visibility được hiển thị tại view nào? (section, elevation, 3d, view)
family được hiển thị ở "visible view's detail level" (coarse, medium, fine)

[Group]
element loại trừ ra khỏi group
group ngoài object hosted

[Line work]
model line / drafting line được chuyển hoán đổi tuỳ theo view type
người thiết kế tự ý thay thế "linework tool override"

[Linked file]
không tải "linked file not loaded"
tự ý điều chỉnh hiển thị "linked files customize override visible"

[None geometry]
sự cố về (room, space) not space
xoá đường viền của area view dẫn đến thay đổi hiển thị "areas boundaries line work has been deleted"
xoá view tạo từ areas view "areas boundaries has been deleted in view"

[Part]
kiểm tra show những gì của part khi tạo part "show "part / original / both" in the view"

[Phase]
khống chế hiển thị từ "phase view"
những gì được lọc để hiển thị tại "phase filter"
đặt hệ thống hiển thị "phase settings"
cấu kiện được set ở phasing nào?

[System flatform]
view loại nào nhìn thế nào "view type"
ngoài phạm vi giới hạn cho phép "out of space limited"
ngoài phạm vi của "view range"
mặt bằng được điều chỉnh hiện thị "plan region" cho các view range khác nhau
coarse view chỉ nhìn được có thế thôi
detail view visible
chú ý bài viết nháp đừng sao chép
khống chế ẩn hiện ở tỷ lệ nào "hide at scales coarser than"
tham số khống chế hiển thị "set parameter visible"
giới hạn của datums đến đâu? sẽ bị giới hạn hiển thị?
vật thể và phi vật thể hiển thị ra sao "geometries / none geometries"
detailed item không hiện ở 3d view
detailed line cũng không hiện ở 3d view
mass 'Show Mass' với hiển thị riêng
energy model được đặt hiển thị riêng
object style sẽ khống chế hiển thị của cấu kiện hoặc subcategory
legend hệ thống riêng biệt

[View control]
element bị khống chế hiển thị "override element hide in view"
người làm việc khống chế ẩn hiện tại “Reveal Hidden Elements in view”
khống chế hiển thị theo phân loại "category / subcategory hidden in the view"
bị khống chế hiện thị trong giới hạn của "scope boxes"
ngoài vùng trình bầy "crop view region"
annotation ngoài vùng trình bầy "crop view region"
phân loại lọc element để khống chế hiển thị "visibility filter in view"
ngoài tầm xa của tầm nhìn sections, elevation, 3d, v.v "far clip view depth"
các loại view có thể khống chế "view range" khác nhau

[Visibility graphic overriden]
khống chế hiển thị các "elements" categories
khống chế hiển thị phân loại các "elements categories"
lọc để khống chế hiển thị "filter element"

[Workset]
workset not loaded
workset not opened
workser not show
khống chế hiển thị tại view "workset not visible in the view"
workset không tải lên linked file
workset bị khống chế hiển thị trên linked file
workset bị khống chế hiển thị "override"

[Oi gioi oi]
loạn cào cào chồng chéo mất khả năng khống chế "overlaping"
bị che khuất bởi fill pattern, masking region, element component v.v "obscured by another element"
visible extents limited :P

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

THƠ TẾT

CHUẨN BỊ TẾT
Ngày làm việc cuối năm,
Mùa xuân về bên cửa rộn ràng.
Chúc Anh Chị Em xinh tươi trẻ đẹp!
Thiết kế nhiều dự án tốt - sang năm.
Tiết xuân tình phơi phới!
Hạnh phúc yêu rạng ngời!

CHÚC TẾT ANH CHỊ EM ĐÊM 30
năm mới xốn xang đón xuân về
nhớ thời thơ ấu vọng tình quê
giục lòng nghe chúc mừng năm mới
tiết xuân hạnh phúc đến tràn trề

CHÚC TẾT ANH CHỊ EM SÁNG MÙNG 1
nụ đào nở thắm
pháo hồng rền vang
hương trầm ngát thơm
mâm cơm cúng sáng
áo quần xúng xính
sum họp gia đình
con cháu cung kính
chúc tết ông bà
chúc tết mẹ cha
đón khách xông nhà
chúc mừng năm mới!

SAU TẾT ĐI LÀM
chúc cho năm mới vui cười như dê
sức khoẻ hả hê như ngựa chạy
trẻ tươi mơn mởn ấm nồng lửa cháy
sức xuân phong độ sướng thật lâu
hộc tốc tất đạt làm phát nhanh giầu
giầu hơn thế nữa đứng đầu quan nhân!