Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

BÀI HỌC REVIT CỦA ADSK (GOM TỪ ADSK)

Building Information Modeling
User Interface
Beginner Workflows for Architecture
Beginner Workflows for MEP
Creating a Project
Modeling - Essential Skill Video
Building Information Modeling
Creating a Project
Preliminary Design
Build the Model
Document and Present the Project

Đã có giáo trình Revit dành cho giáo dục đào tạo bản viết tay của Đỗ Tuấn Hạnh
Đã có giáo trình Revit dành cho xí nghiệp thiết kế bản viết tay của Đỗ Tuấn Hạnh
* Giáo trình sẽ phát hành thử nghiệm nội bộ để thăm dò

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>