Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Các xu hướng công nghệ chuyển đổi BIM / VDC

- quét laser thành point cloud rồi dựng thành BIM để dựng lại mô hình đã xây dựng cho việc sử dụng
- thiết kế có phân tích hiệu suất để hợp lý tất cả mọi chi phí nhằm hiệu quả cao cả chất lượng thiết kế lẫn chất lượng sử dụng công trình mà không quá tốn kém
- sử dụng chế tạo sẵn (tiền chế) các trang thiết bị công trình cũng như các cấu kiện xây dựng, rất nhiều nhà cung cấp vật tư cho công trình tham gia thầu
- làm chủ thông tin bằng quản lý dự án bằng dữ liệu mềm như các định dạng file là BIM để nhất quán thông tin tránh chồng chéo và rối thông tin, sự chồng chéo thường dẫn đến mất kiểm soát thông tin
- sử dụng BIM để chế tạo sẵn

* BIM Software Tools
Nemetschek Allplan
Graphisoft ArchiCAD
Building Explorer
Autodesk Navisworks
Autodesk Revit
Autodesk AutoCAD Civil 3D
Bentley AECOsim
Bentley MicroStation
Tekla Structures
Advance Concrete
Advance Steel
Dassault Systemes CATIA
Trimble PipeDesigner 3D
Trimble DuctDesigner 3D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>