Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

From Revit Wiki Help - bổ chi tiết cấu tạo tận dụng từ tiết diện qua vết cắt của Family

Các mặt cắt chi tiết cấu tạo tỉ lệ nhỏ khoảng 1:20, 1:10, 1:5 với "Fine" Detail Level View cũng có thể drafting ngay tại component như hình:

Thực hiện với cách xử lý chèn "Detail Items or Symbolic line" hoặc tải "Detail Profile" rồi chèn vào mặt cắt của "Component Family"


Nhớ đặt quản lý hiển thị với "Visibility/Graphics Overrides" để chỉ rõ chi tiết này sẽ hiện ở "Coarse / Medium / hay Fine level detail."Thường thì chỉ nên đặt ở "Fine level detail view", và từ dự án triển khai sẽ cắt qua cấu kiện có tiết diện cắt này và xem nó bởi tỷ lệ nhỏ như là 1:10 ở "Fine level detail"

(Autodesk Revit Wiki Help Source)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>