Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

đánh giá revit 2015

Cảm ơn Mr Nguyễn Minh Tuấn về chia sẻ và trải nghiệm việc cùng xem xét và đánh giá chung.

đây là ảnh, không phải text
analytical model được nâng cấp và cải thiện tốt hơn
tham số cho thống kê vị trí và độ cao của tường
chi tiết thép đã có thể xuất tài liệu xây dựng hoàn hảo hơn
đổi tên tự động điền phía sau, tốt hơn.
flow (y)
hỗ trợ dịch vụ cloud 360 glue mạnh mẽ cho việc duyệt BIM
clash detection như NWD

căn chỉnh mối nối kết cấu tốt và nhiều cách xử lý
hidden lines for documentation

sketchy lines


Schedule Filter bét nhè
username từ adsk 360

http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/features/architectural-design/new/gallery-view
Revit 2015 Download

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>