Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

revit model performance optimization

Vấn đề: Máy của tôi mỗi khi xử lý triển khai, nó rất chậm và xử lý progress như hình status bar:


Giải quyết: Gỡ bỏ mọi Add In trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ và không thực sự cần thiết cho việc ăn xổi ở thì làm vội của bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>