Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

LUÂN HỒI

thân xác ta từ thực phẩm
trí tuệ ta chỉ dồi đời
ta sinh ta mất ta về đất
một vòng quỹ đạo quay mãi thôi

đời có thế thì ta sống thế
chơi iphone thì cứ chơi thôi
ai chơi?! ta kệ không phán xét
cái được ở đâu? kẹ mẹ đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>