Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Revit Server 2013 RequirementDescription
Requirement
Operating System
  • Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit
Web Server
Microsoft® Internet Information Server 7.0 (or later)
< 100 Concurrent Users
(multiple models)
Minimum
Value
Performance
CPU Type
4+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
3.0 GHz+
Memory
4 GB RAM
8 GB RAM
16 GB RAM
Hard Drive
7,200+ RPM
10,000+ RPM
15,000+ RPM
100 + Concurrent Users
(multiple models)
Minimum
Value
Performance
CPU Type
4+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
3.0 GHz+
Memory
8 GB RAM
16 GB RAM
32 GB RAM
Hard Drive
10,000+ RPM
15,00+ RPM
High-Speed RAID Array
100 + Concurrent Users
(multiple models)
VMware® and Hyper-V® Support (See Revit Server Administrator's Guide)

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

KHẬP KHIỄNG

so sánh có phải là sự nghĩ luôn đến rất nhanh trong đậu phụ, các phép so sánh có thể liệt kê để thảo luận như là:
1. phép so sánh "KHẬP KHIỄNG" - phép so sánh này phải có để so sánh các sự việc tương đương hoặc tương đồng mà để so sánh thiệt hơn, cái gì hơn cái gì kém hay gọi nôm na nó là so sánh "THIỆT HƠN"
2. phép so sánh "MỘT TRỜI MỘT VỰC" để phân biệt rõ hai thái cực đối lập và khác biệt rõ rệt.
3. phép so sánh "KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN" là phép so sánh tương đương hoặc ngang ngửa để chỉ ra rằng chẳng cái gì hơn cái gì kém.
* trong thiết kế kiến trúc có vẻ như rất ít thứ được đưa ra cân nhắc, so sánh hoặc cân đong đo đếm để "cho tốt hơn", cho vừa phải, cho phù hợp, và cho ý nghĩa hơn v.v
mọi vấn đề cứ bày vẽ ra rồi đoán "NÓ LÀ TỐT", lúc bấy giờ rất cần thiết các hội đồng xem xét và đánh giá "NHƯ VẬY ĐƯỢC CHĂNG?"?!