Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

THỜI SINH VIÊN CỦA TÔI


"
vở nhàu gấp dọc đút túi sau,
nôn thốc nôn tháo sảnh cầu nhà U.
đầu bù tóc rối tổ cúc cù cu
quần bò rách vẽ bút phủ tiền đô với đầu người
bị cói đeo mấy năm đầu đời
ba cây mài khắp cả quãng đời sv
"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>