Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

VỊNH THÁP NƯỚC

Sân kho vắng vẻ,
Tháp nước mốc meo,
Xưởng đầy cỏ mọc,
Đất hoang - người nghèo?
Nông thôn đô thị hóa,
Cơ khí để mốc rêu,
Người làm không thấy việc,
Người chơi kêu - buồn rầu?!
Mùa đông nay ảm đạm,
Gió nồm thổi - "cỗ lòng thiu".
Các ngươi tung ảnh tự sướng,
Ta lai cho đời trớ trêu.