Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

dynamo đan rổ không đơn giản

http://dynamobim.com/geom101/

Design alternative for the Sony Center in Berlin… ? Anyone… ?
newSonyCenter
Image of Sony Center from here.

1 nhận xét:

  1. Hơi bị thích sự hài hước của anh ạ !

    Trả lờiXóa

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>