Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

CHÚC TẾT NĂM DÊ

Mừng ngày đầu năm mới đi làm,
Mùa xuân còn đọng lại trên bàn,
Cùng điền Timesheet và chúc TẾT,
Chúc anh chị em PTW hân hoan.
Thiết kế nhiều tổ ấm hạnh phúc,
Đẩy mạnh thương hiệu PTW đầu ngành,
Chúc anh chị em cùng sung túc,
Để thiết kế BIM - thiết kế Xanh.


* tinh thần tết nguyên đán không bao giờ ngán đến tuyệt

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Revit 2015 UR6 A360 Collaboration Update

http://revit.downloads.autodesk.com/download/2015RVT_RTM/UR6/AutodeskRevit2015UR6andA360CollaborationforRevitv3downloadlinks.htm

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Revit 2016 "Wish List(R)" - Những tính năng mong muốn từ Revit Beta 2016

Xử lý dữ liệu
- Đọc, xử lý và phối hợp được nhiều loại dữ liệu tập tin khác liên quan đến dự án như các tập tin về dữ liệu thời tiết, hay các tập tin cơ sở dữ liệu để phối hợp giữa các bộ môn thiết kế với các bộ môn liên quan

http://www.nibs.org/?page=bsa_commonbimfiles

Cloud
Cloud Collaboration
- Revit Server lỗi kém hiệu quả và khó sử dụng là một thất bại của ý tưởng cũ, nhưng phối hợp ngay tại "Synchronize with projects central files on Autodesk 360 Drive" có vẻ ổn hơn, tuy là việc xử lý khá chậm chạp.

Cloud Analysis
Indoor Ventilation & solar heat gain coefficient, Indoor Air Temperature.

Structure Analyser Cloud Enhancement


Timelines simulation of project phasing

Platform
- Synchronizing the System parameter, Family parameter & Shared Parameter
- Schedule all parameter
- Cuved / Sloped analytical model of Ramp, Slabs
- Enhancement hosting element (Railing can host all floor sloped)
- Ramp transition model and system parameter
Revit MEP
- HVAC Simulation / Visualization

Revit 2016 available
New features for BIM
 http://www.autodesk.com/products/revit-family/features/new/list-view
Free software download for students & educators
http://www.autodesk.com/education/free-software/revit

Interactive & Cloud Rendering

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

TU

đi tu mong được cõi lòng thanh thản?!
tu thân khổ hạnh mong thành chân tu?!
tu nhà tu chợ đíu tu?!
ra chùa đông đúc mới tu được tiền?!
tu trong giáo hội lên "vua hoà thượng"
quyền sinh quyền sát ở chức tướng sư to...
trên trời bụt khóc hu hu,
'ôi chao lũ quỷ giả đò đạo ta"