Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

LOL - LEVEL OF "LIE"

LEVEL 1XX: Level of Detail - Cần phải làm "cái gì" - Biết học việc
LEVEL 2XX: Level of Development - Cần phải "làm thế nào" - Biết làm việc
LEVEL 3XX: BIM Standard - Cần phải "tuân thủ thế nào" - Biết việc
LEVEL 4XX: BIM Definition - Cần phải "hiểu rõ thế nào" - Biết nghiệp

Revit History

1997 Charles river software was founded
2000 Revit architecture was first released
2002 Autodesk purchased the Massachusetts-based Revit technology corporation for $133 million USD
2005 Revit structure was first released
2006 Revit mep was first released
2008 Api addons became accessible in Revit
2010 Revit mass & Interface (Revit new platform)
2012 Revit on the cloud & Addin App
2013 Multidisciplinary function on Revit (All Discipline)
2015 Revit online remote

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Revit 2015 - Central files UNC path not required

I often instruction my colleagues that must comply with the UNC path. However, what happens in revit 2015, to make the central files in map network drive still works as UNC path. :(, :)

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

revit đóng bỉm, bìm bịp lừa dê vịt

Những trào lưu thiết kế về BIM vẫn được những người liên quan đến kiến trúc và xây dựng truyền miệng nhau "công nghệ BIM", tuy nhiên các vấn đề về học thuyết hay học thuật cứ ra rả sẽ trở nên rắc rối và làm khó cho người làm được việc triển khai kỹ thuật, những định nghĩa nhảm nhí sẽ đầu độc họ làm cho họ trở nên tù mù rối loạn.
Vì vậy việc sắp xếp nhân sự biết việc và biết vào công việc là mấu chốt để hoàn tất công việc, họ lựa chọn cách làm mà trào lưu định nghĩa "BIM".

1. Nắm bắt thực tế, điều gì đã đang và sẽ sảy ra trong việc làm thiết kế này.

2. Điều gì cần phải làm và điều gì không phải làm hoặc không làm.

3. Giữ được sự kiểm soát trong thông tin trong việc triển khai thiết kế.

4. Cải thiện hợp tác thông tin về dự án, lúc này không phải mở hàng mớ tập tin với những nội dung bên trong của nó không biết đường nào mà lần, mà tin.

5. Hình dung được vấn đề để phân tích thiết kế qua mô phỏng thực tế.

6. Giải quyết xung đột và mâu thuẫn, tại sao thế này mà không là thế kia, chứ không chỉ đơn thuần là kiểm tra giao cắt cấu tạo.

7. Trình tự và cụ thể hóa được các bước triển khai.

8. Chi tiết và cụ thể hóa các thành phần mô hình cấu tạo xây dựng.

9. Trình bầy rõ cho khách hàng hoặc những bên liên quan hiểu về sản phẩm của họ.

10. Luôn sẵn dữ liệu và thông tin để làm việc với nhau về công trình kiến trúc xây dựng mọi lúc mọi nơi.

CHUYỆN HỢP TAN

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Revit Model Check

Check Results:

Check Category Status
Family Content Size Content Standards Skipped
Find Imported .dwg files Content Standards Passed
Manufacturer Data Content Standards Skipped
Meets Seek Model Naming Convention Content Standards Skipped
Model File Size Standards ReportOnly
Model Name Content Standards ReportOnly
Model Type Content Standards ReportOnly
Solids Not Shown in Plan/RCP Content Standards Skipped

This check was Skipped because it only runs on file type: Family (.RFA).


Find Imported .dwg files: Passed

There were no imported .dwg's found (out of 6177 checked).


This check was Skipped because it only runs on file type: Family (.RFA).


This check was Skipped because Conditions do not meet!


Model File Size: Report Only

File Size: 115.4 MB

What's Autodesk BIM 360

products
Preconstruction
Construction & collaboration
Commissioning & handover
 BIM 360 Glue
BIM 360™ Glue®

A cloud-based service for BIM management and collaboration. Connect your entire project team and streamline Building Information Management (BIM) project workflows. • Design development
 • Value engineering
 • Constructability reviews
 • Multidisciplinary coordination

 • Multidisciplinary coordination
 • Job site visualization
 • Collaborative project reviews
 • Construction layout (when used with BIM 360™ Layout iPad app)

BIM 360 Field
BIM 360™ Field

A cloud-based service for field management. Use a mobile app on-site for collaboration and reporting.
 • Quality assurance / quality control
 • Safety program management
 • Issue tracking and management
 • Cross-project reporting

 • Equipment startup and testing
 • Quality inspections related to handover
 • Certification tracking
 • Commissioning management

Simulation for InfraWorks