Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

SỬ DỤNG ĐIỆN


Revit 2016 Service Pack 1 build: 20150506_1715

Adsk phát hành sớm Revit 2016 SP1 vẫn nhằm các mục đích như khắc phục, cải thiện, và nâng cấp các tính năng khi mà khách hàng gửi phản hồi về "Customer Error Reports (CER) và cộng đồng người dùng phần mềm của Autodesk

Platform
- eTransmit
Corrects an eTransmit issue with handling dependent views placed on sheets when the parent view is not placed on a sheet and the user specifies to only include views on sheets.*
- Family
Corrects an issue that caused undesired behavior in some projects when loading a family.
Corrects an issue that caused a failure for constraints to a nested instance when elements in a family were grouped.*
Improves stability when selecting to delete corrupted families during upgrade from Revit 2015.*
- Graphics
Improves stability when rendering with Autodesk Raytracer.*
Corrects an issue when rendering with graphic overrides.
- IFC
Improves creation of Revit objects from imported faceted geometry.
- Linked RVT Files
Improves visabilty where the RVT link is unloaded but remains visible in the view until another redraw occurs.
- Point Clouds
Improves stability while reloading the point cloud file if the point cloud file root path was changed in the Options dialog.*
- Upgrade
Improves stability when canceling a File Open/Upgrade operation from an empty Revit window.*
- View
Corrects a display error that occurred when the Review Warning dialog was open.

Architecture
- Wall
Corrects wall layer display issue in vertically compound wall with adjacent edges after mirror operation.

MEP
- Annotation
Corrects an issue that could cause tags to move when using Trim/Extend to join elements.*
- Color Fill
Corrects an issue where ducts and pipes displayed with centerlines only, and duct and pipe fittings displayed colored, if the Duct/Pipe Color Fill category was turned off in Annotation Categories in Visibilty/Graphics Overrides.
- Fabrication
Improves interoperability behavior so fabrication parts will now adopt the material, specification, and insulation parameters from the part you are connecting to.
Improves the highlighting of the selected controls in the MEP Fabrication Parts palette.
Corrects an issue that could cause an invalid connection to be maintained after changing the Specification setting of a fabrication part.
Improves stability when opening a fabrication job in Revit.*
Corrects an issue that could cause fabrication parts to use incorrect dimensions after being edited through the Edit Part dialog.
Corrects an issue that would allow a tap to be modified to a size that is incompatible with the main.
Corrects an issue that could cause instability in Revit when all fabrication services are loaded into the project.
Corrects an issue that could cause inappropriate behavior when placing a fabrication tee that uses a calculated length.
- Connectors
Improves stability when modeling from connectors in MEP families.*
- Duct
Corrects an issue that could cause dimensions to reverse on sloped duct fittings when using the Trim command.*
Corrects an issue that could cause incorrect modification of a duct branch without issuing a disconnect warning.*
- Duct/Pipe Display
Corrects an issue that could cause incorrect behavior when adding a vertical pipe from an upgraded tee.
- Mechanical Systems
Corrects an issue that prohibited the use of the Check Systems tools when a view template has been applied.*
- Pipe
Corrects an issue that caused an error when connecting to an element in a group.*
Corrects an issue that could prohibit changing the type of a fitting or accessory.*

Structure
- Analytical Model
Corrects an issue with the analytical floor horizontal alignment for a sloped floor.*

Cảm ơn sự nỗ lực từ Autodesk (y)

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

ADSK A360 REVIT VIEWER FOR CLIENT

Mời bác vào thăm nhà của tôi

Hoặc bác tự trải nghiệm nhà của bác

QUY ƯỚC ĐẶT TÊN - NAMING CONVENTION

"
Không cần thiết phải thật là đặc biệt khi đặt tên cho Revit project files hoặc Family files.

Tuy nhiên, quan trọng là đặt theo một quy ước để dễ dùng, dễ hiểu và dễ nhớ, hiệu quả cho đại cục.

Riêng với các Central file, khéo léo thì phải thêm "_Central" để khác biệt với "User_Local", điều này rất tốt để thành viên nhóm dễ phân biệt ngay được.

Đối với Family files, làm sao cho đặt vừa rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ làm, dễ phân biệt
"

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

i love simscale

Platform Update 05/2015

We have added some features and resources to help you get your simulation results faster:
 • Simplified way of setting up flow boundary conditions
 • Enhanced 3D viewer functionality for faster interaction
 • Larger solid mechanics simulations now possible
 • Several new example and validation simulation projects
Find out more via the links below
Happy simulating!
Your SimScale Team

Simplified boundary conditions


A new structure for fluid flow boundary conditions allows an easier and faster way to set up CFD simulations. The ball valve on the left was simulated using two boundary conditions.

Learn more »

Cảm ơn Hoàng Lực chia sẻ app tốt (y)

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

BIM - VNM - KHÓ KHĂN CẢN TRỞ GIÁO ĐIỀU VÀ BẢO THỦ

BIM - Khó khăn, cản trở"Chẩy máu chất xám" thiếu nhân sự để giải quyết các vấn đề:
- "Hủ tục" về hiểu biết và nhận thức trong ngành tự động hóa thiết kế AEC industry, hay đưa ra những định nghĩa sai lầm dẫn đền sai lệch tầm nhìn.
- Quá trình phát triển chậm về mọi mặt như thông tin, tham khảo, hỗ trợ cơ sở dữ liệu v.v
- Tiếp cận muộn, áp dụng chập, "tiến hóa chậm", chậm và chậm ... bởi BIM đã có từ lâu lắm hơn 20 năm qua rồi mà cách làm cổ hủ vẫn phổ biến.
- Không năng lực ứng phó với vấn đề phát sinh, kể cả vấn đề phát sinh nhỏ như "làm sao để xuất bản tài liệu xây dựng đáp ứng chất lượng yêu cầu của khách hàng"
- Tạo ra ngôn ngữ, thuật ngữ, định nghĩa, cách làm "chẳng giống ai và chẳng theo ngôn ngữ nào" cho nên các bên không cùng tiếng nói và chẳng ai biết chuyện gì đang sảy ra trong cùng một dự án triển khai dẫn đến rủi ro đổ bể.
- Sở hữu và trách nhiệm khó giao phó cho cụ thể một ai đó hoặc một bên đơn vị nào đó để quy trách nhiệm
- Không đúc kết được và cũng không chốt được để rút ra điều gì để tổng kết được rốt cục phải thế nào
- Trách nhiệm pháp lý và quyền sở hữu của sản phẩm thông tin được làm ra.
- Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng của các nền tảng phần mềm khác nhau, xây dựng được riêng nó cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ là khó khăn, xây dựng được tiêu chuẩn cho chính quyền sở tại lại càng khó khăn hơn bởi "ai sẽ làm được tiêu chuẩn này".

* Cách giải quyết thế nào mời người đọc hồi sau sẽ rõ trong thuyết câu View giáo điều bảo thủ.

LOD - Level of Development

"Mức độ phát triển của mô hình" được phát hành trong tài liệu:

 • AIA Document E202™ – 2008 Building Information Modeling Protocol Exhibit
 • AIA Document G203™ – 2013 Project Building Information Modeling Protocol Form
 • AIA Document E203™ – 2013 Building Information Modeling and Digital Data Exhibit   
Để xem xét đánh giá sản phẩm BIM cho việc tính giá trị hợp đồng thiết kế xây dựng.

LOD 100 Phải thỏa mãn các điều sau:
- Model đại diện, chung chung đủ điều kiện cho các chỉ tiêu kỹ thuật của dự án.
- Các thông tin về giải pháp xây dựng cũng phải được đưa vào bao gồm: Giải pháp xây dựng cho móng, cho tường bao che ngoài nhà, cho vách ngăn trong nhà, cho mái, cho sàn, cho nền, cho kính, cửa lấy sáng, tấm che nắng, và lỗ mở lấy khí thở.
- Model phải cho ra được kết quả:

 • Diện tích sàn xây dựng (mét vuông sàn)
 • Diện tích sàn sử dụng (mét vuông sàn)
 • Diện tích bề mặt tường xây dựng ngoài nhà
 • Diện tích các khoảng mở, cửa sổ.
 • Diện kính lấy sáng cũng phải được đưa ra.

- Toàn bộ Model được phân tích dựa trên thể tích khối lượng, vị trí lắp đặt hoặc xây dựng, và hướng đặt theo tiêu chí hiệu suất tổng quát.
- Model để sử dụng khái toán cho ước tính chi phí dựa trên diện tích xây dựng, khối lượng hoặc dự toán (ví dụ, bao nhiêu mét vuông sàn, bao nhiêu căn hộ, bao nhiêu giường bệnh, bao nhiêu gian hàng kiot, bao nhiêu chỗ ngồi xem biểu diễn, v.v).
- Model có thể dùng cho phân kỳ giai đoạn xây dựng và xác định thời gian tổng thể của dự án.

LOD 200 phải đáp ứng thỏa mãn đủ 4 điều sau:
- Mô hình cấu tạo xây dựng thuộc loại mô hình đại khái chỉ cần tương đối về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và định hướng (bên trái, bên phải, bên trong, bên ngoài v.v).
- Mô hình được tính toán và phân tích hiệu suất bằng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn khái niệm chung chung.
- Mô hình được sử dụng để khái toán ước tính chi phí.
- Mô hình được dùng để thống kê, sắp xếp và phân loại hệ thống.

VD: Với cấu kiện sàn chỉ cần dùng loại sàn "Generic Floor", đặt kích thước tổng chiều dày bao gồm toàn bộ hệ thống cấu tạo sàn từ lớp thô đến lớp hoàn thiện, diện tích bề mặt sàn hoặc chu vi cạnh sàn yêu cầu chính xác theo diện tích sàn xây dựng.

LOD 300 phải đáp ứng thỏa mãn đủ 6 điều sau:
- Mô hình cấu tạo xây dựng phải chính xác về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và định hướng. với đủ các loại thông tin cần thiết được gán vào mô hình. 
Các thông tin về không gian cũng phải được chi tiết tương đương.
- Mô hình phải phù hợp tài liệu xây dựng truyền thống và bản vẽ thi công.
- Mô hình phải được phân tích tính toán và đánh giá hiệu suất bằng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn xây dựng được chọn.
- Mô hình phải cung cấp đủ thông tin, dữ liệu để tính toán chi phí khối lượng, định mức và dự toán.
- Mô hình phải dùng để thống kê, phân loại, sắp xếp, phân giai đoạn thi công, chi tiết và hệ thống hóa.

- Mô hình phải dễ nhìn, dễ xem để cho người ta hiểu được về nó và hiểu được các vấn đề của nó liên quan đến dự án.
VD: Với cấu kiện sàn ở mức này phải chính xác tuyệt đối và rõ ràng về vật liệu cho từng lớp cấu tạo, ở mức này các lớp cấu tạo cũng đã phân chia theo giai đoạn thi công như là giai đoạn đổ bê tông hay giai đoạn hoàn thiện. Diện tích và chu vi bề mặt sàn phải chính xác tuyệt đối cho từng vùng diện tích đổ bê tông hay cho từng phòng để thi công hoàn thiện. Yêu cầu về trình bầy cấu tạo sàn này cho tài liệu xây dựng cũng chặt chẽ, nhất quán và chính xác.

LOD 400 phải đáp ứng thỏa mãn đủ 5 điều sau:
- Mô hình dựng cho cấu tạo xây dựng, ở mức này phải làm cho chi tiết tương đương với cấu kiện thi công, lắp đặt và chế tạo. Mô hình phải chính xác về kích thước, hình dạng, vị trí, số lượng, và định hướng và chi tiết thông tin. Mô hình cũng được gán đầy đủ thông tin cần thiết. Các thông tin về không gian cũng phải được chi tiết tương đương.
- Mô hình cho xây dựng, Ở mức này mô hình được hiểu là "mô hình thi công" phải sát thực tế với đề xuất thi công xây lắp. Tương đương với giai đoạn thiết kế thi công hoặc hồ sơ thi công.
- Về phân tích hiệu suất và tính toán dựa vào việc chọn từng mô hình chi tiết cụ thể được phê duyệt.
- Tính chi phí dự toán dựa trên vật liệu hoặc tài sản (trang thiết bị) đặt mua thực tế.
- Mô hình ở mức này dùng để đáp ứng cho việc thống kê chi tiết hệ thống đến mức mô tả biện pháp thi công và thậm chí đưa cả thông tin về phương tiện thi công.

VD: Với cấu kiện sàn ở mức này phải đầy đủ thông tin. Lớp khung phải trình bầy mô hình tách riêng với lớp hoàn thiện, nếu sàn bê tông thì cũng phải làm rõ về các thông tin chi tiết như đánh dốc, mác bê tông, cốt thép, hoặc dự ứng lực gia cố nếu có và bổ sung các thông tin về chi tiết rõ ràng và tỉ mỉ.

LOD 500 phải đáp ứng được hai điều sau
- Yêu cầu nội dung Model vẫn phải chính xác về kích cỡ, hình dáng, vị trí, số lượng, khối lượng, hướng đặt so với công trình thực tế sẽ xây dựng, đang xây dựng hoặc đã xây dựng. Những thông tin và dữ liệu ngoài hình học của Model cũng phải được điền đầy đủ và chính xác theo hệ thống.
- Model có thể được dùng bảo trì, sửa chữa, thay đổi, và thêm vào dự án & công trình, phải được cấp phép trong mức độ phù hợp.
VD: Có thật thế nào thì có BIM Model như thế ấy, trừ những thứ nó có thể chạy đi chơi đâu đó như con chó, con mèo, con gà, con bò, con lừa v.v là không phải BIM Model vào làm gì.

E202™ – 2008
http://www4.fm.virginia.edu/fpc/ContractAdmin/ProfSvcs/BIMAIASample.pdf
G202™ – 2013
http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab099086.pdf
E203™ – 2013
http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab099084.pdf

* Cụ thể hóa từng Revit Categories nào phải làm những gì, tôi sẽ công bố một tài liệu với các bên đối tác là nhà thầu của chúng tôi.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

ADSK A360 - CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỢI GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ VÀ SẢN PHẨM THIẾT KẾ CÓ NỀN TẢNG - BIM

"CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỢI GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ VÀ SẢN PHẨM THIẾT KẾ CÓ NỀN TẢNG - BIM"

A360 Collaboration là một cách phối hợp các bên rất tốt, quan trọng nhất là:
Đối với khách hàng chủ đầu tư:
"cho khách hàng hiểu vấn đề gì đang sảy ra, và họ phải trả giá bao nhiêu tiền cho quyết định của mình khi xây dựng cũng như khi đưa vào sử dụng tòa nhà"
Đối với tư vấn:
"tiết kiệm ối thời gian làm lặp đi lặp lại các việc sửa đi sửa lại, điều nhìn thấy ngay lập tức là "không phải lập central file mỗi khi trao đổi tập tin"

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Revit Callouts Details* Detailing chỉ để phục vụ cho "tài liệu xây dựng" hoặc "nôm na" rằng: tài liệu phát hành để hướng dẫn cách làm khi thi công? không nên áp đặt lên nó hoặc buộc nó phải chứa thông tin BIM của toàn dự án.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

GẶP THỜI THẾ THẾ THỜI PHẢI THẾ

“Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai!”
“Thế Chiến Quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!”

*Luận người ngay kẻ gian hiện luôn trên câu đối
*Luận khó dễ và thiệt hơn
"
Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan
Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh Tiên sinh tiên đối
"
(Ra vế đối thì dễ chứ đối lại mới là khó, những người đối lại thường giỏi hơn nhiều)

* Danh sỹ Ngô Thì Nhậm thông thái Phật gia.

Ngày nay, để CHẤT LƯỢNG tư vấn thiết kế xây dựng cao và được đánh giá với THIẾT KẾ HOÀN HẢO, việc bố trí (LAYOUT) kỹ lưỡng và cặn kẽ và phải được PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG  và PHỐI HỢP, ĐIỀU PHỐI thiết kế sửa đi sửa lại hết nhẽ (hết nước hết cái không còn cách gì tối ưu hơn thế), để làm được việc này doanh nghiệp tư vấn buộc phải lựa chọn AEC Industry để "tự động hóa thiết kế", và BIM platform để sản xuất được tối đa nguồn thông tin cần phải cung cấp cho khách hàng.

Vâng,
"Gặp thời thế, thế thời phải thế!"