Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

ADSK A360 - CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỢI GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ VÀ SẢN PHẨM THIẾT KẾ CÓ NỀN TẢNG - BIM

"CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỢI GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ VÀ SẢN PHẨM THIẾT KẾ CÓ NỀN TẢNG - BIM"

A360 Collaboration là một cách phối hợp các bên rất tốt, quan trọng nhất là:
Đối với khách hàng chủ đầu tư:
"cho khách hàng hiểu vấn đề gì đang sảy ra, và họ phải trả giá bao nhiêu tiền cho quyết định của mình khi xây dựng cũng như khi đưa vào sử dụng tòa nhà"
Đối với tư vấn:
"tiết kiệm ối thời gian làm lặp đi lặp lại các việc sửa đi sửa lại, điều nhìn thấy ngay lập tức là "không phải lập central file mỗi khi trao đổi tập tin"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>