Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

BIM - VNM - KHÓ KHĂN CẢN TRỞ GIÁO ĐIỀU VÀ BẢO THỦ

BIM - Khó khăn, cản trở"Chẩy máu chất xám" thiếu nhân sự để giải quyết các vấn đề:
- "Hủ tục" về hiểu biết và nhận thức trong ngành tự động hóa thiết kế AEC industry, hay đưa ra những định nghĩa sai lầm dẫn đền sai lệch tầm nhìn.
- Quá trình phát triển chậm về mọi mặt như thông tin, tham khảo, hỗ trợ cơ sở dữ liệu v.v
- Tiếp cận muộn, áp dụng chập, "tiến hóa chậm", chậm và chậm ... bởi BIM đã có từ lâu lắm hơn 20 năm qua rồi mà cách làm cổ hủ vẫn phổ biến.
- Không năng lực ứng phó với vấn đề phát sinh, kể cả vấn đề phát sinh nhỏ như "làm sao để xuất bản tài liệu xây dựng đáp ứng chất lượng yêu cầu của khách hàng"
- Tạo ra ngôn ngữ, thuật ngữ, định nghĩa, cách làm "chẳng giống ai và chẳng theo ngôn ngữ nào" cho nên các bên không cùng tiếng nói và chẳng ai biết chuyện gì đang sảy ra trong cùng một dự án triển khai dẫn đến rủi ro đổ bể.
- Sở hữu và trách nhiệm khó giao phó cho cụ thể một ai đó hoặc một bên đơn vị nào đó để quy trách nhiệm
- Không đúc kết được và cũng không chốt được để rút ra điều gì để tổng kết được rốt cục phải thế nào
- Trách nhiệm pháp lý và quyền sở hữu của sản phẩm thông tin được làm ra.
- Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng của các nền tảng phần mềm khác nhau, xây dựng được riêng nó cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ là khó khăn, xây dựng được tiêu chuẩn cho chính quyền sở tại lại càng khó khăn hơn bởi "ai sẽ làm được tiêu chuẩn này".

* Cách giải quyết thế nào mời người đọc hồi sau sẽ rõ trong thuyết câu View giáo điều bảo thủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>