Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

GẶP THỜI THẾ THẾ THỜI PHẢI THẾ

“Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai!”
“Thế Chiến Quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!”

*Luận người ngay kẻ gian hiện luôn trên câu đối
*Luận khó dễ và thiệt hơn
"
Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan
Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh Tiên sinh tiên đối
"
(Ra vế đối thì dễ chứ đối lại mới là khó, những người đối lại thường giỏi hơn nhiều)

* Danh sỹ Ngô Thì Nhậm thông thái Phật gia.

Ngày nay, để CHẤT LƯỢNG tư vấn thiết kế xây dựng cao và được đánh giá với THIẾT KẾ HOÀN HẢO, việc bố trí (LAYOUT) kỹ lưỡng và cặn kẽ và phải được PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG  và PHỐI HỢP, ĐIỀU PHỐI thiết kế sửa đi sửa lại hết nhẽ (hết nước hết cái không còn cách gì tối ưu hơn thế), để làm được việc này doanh nghiệp tư vấn buộc phải lựa chọn AEC Industry để "tự động hóa thiết kế", và BIM platform để sản xuất được tối đa nguồn thông tin cần phải cung cấp cho khách hàng.

Vâng,
"Gặp thời thế, thế thời phải thế!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>