Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

LOD - Level of Development

"Mức độ phát triển của mô hình" được phát hành trong tài liệu:

  • AIA Document E202™ – 2008 Building Information Modeling Protocol Exhibit
  • AIA Document G203™ – 2013 Project Building Information Modeling Protocol Form
  • AIA Document E203™ – 2013 Building Information Modeling and Digital Data Exhibit   
Để xem xét đánh giá sản phẩm BIM cho việc tính giá trị hợp đồng thiết kế xây dựng.

LOD 100 Phải thỏa mãn các điều sau:
- Model đại diện, chung chung đủ điều kiện cho các chỉ tiêu kỹ thuật của dự án.
- Các thông tin về giải pháp xây dựng cũng phải được đưa vào bao gồm: Giải pháp xây dựng cho móng, cho tường bao che ngoài nhà, cho vách ngăn trong nhà, cho mái, cho sàn, cho nền, cho kính, cửa lấy sáng, tấm che nắng, và lỗ mở lấy khí thở.
- Model phải cho ra được kết quả:

  • Diện tích sàn xây dựng (mét vuông sàn)
  • Diện tích sàn sử dụng (mét vuông sàn)
  • Diện tích bề mặt tường xây dựng ngoài nhà
  • Diện tích các khoảng mở, cửa sổ.
  • Diện kính lấy sáng cũng phải được đưa ra.

- Toàn bộ Model được phân tích dựa trên thể tích khối lượng, vị trí lắp đặt hoặc xây dựng, và hướng đặt theo tiêu chí hiệu suất tổng quát.
- Model để sử dụng khái toán cho ước tính chi phí dựa trên diện tích xây dựng, khối lượng hoặc dự toán (ví dụ, bao nhiêu mét vuông sàn, bao nhiêu căn hộ, bao nhiêu giường bệnh, bao nhiêu gian hàng kiot, bao nhiêu chỗ ngồi xem biểu diễn, v.v).
- Model có thể dùng cho phân kỳ giai đoạn xây dựng và xác định thời gian tổng thể của dự án.

LOD 200 phải đáp ứng thỏa mãn đủ 4 điều sau:
- Mô hình cấu tạo xây dựng thuộc loại mô hình đại khái chỉ cần tương đối về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và định hướng (bên trái, bên phải, bên trong, bên ngoài v.v).
- Mô hình được tính toán và phân tích hiệu suất bằng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn khái niệm chung chung.
- Mô hình được sử dụng để khái toán ước tính chi phí.
- Mô hình được dùng để thống kê, sắp xếp và phân loại hệ thống.

VD: Với cấu kiện sàn chỉ cần dùng loại sàn "Generic Floor", đặt kích thước tổng chiều dày bao gồm toàn bộ hệ thống cấu tạo sàn từ lớp thô đến lớp hoàn thiện, diện tích bề mặt sàn hoặc chu vi cạnh sàn yêu cầu chính xác theo diện tích sàn xây dựng.

LOD 300 phải đáp ứng thỏa mãn đủ 6 điều sau:
- Mô hình cấu tạo xây dựng phải chính xác về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và định hướng. với đủ các loại thông tin cần thiết được gán vào mô hình. 
Các thông tin về không gian cũng phải được chi tiết tương đương.
- Mô hình phải phù hợp tài liệu xây dựng truyền thống và bản vẽ thi công.
- Mô hình phải được phân tích tính toán và đánh giá hiệu suất bằng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn xây dựng được chọn.
- Mô hình phải cung cấp đủ thông tin, dữ liệu để tính toán chi phí khối lượng, định mức và dự toán.
- Mô hình phải dùng để thống kê, phân loại, sắp xếp, phân giai đoạn thi công, chi tiết và hệ thống hóa.

- Mô hình phải dễ nhìn, dễ xem để cho người ta hiểu được về nó và hiểu được các vấn đề của nó liên quan đến dự án.
VD: Với cấu kiện sàn ở mức này phải chính xác tuyệt đối và rõ ràng về vật liệu cho từng lớp cấu tạo, ở mức này các lớp cấu tạo cũng đã phân chia theo giai đoạn thi công như là giai đoạn đổ bê tông hay giai đoạn hoàn thiện. Diện tích và chu vi bề mặt sàn phải chính xác tuyệt đối cho từng vùng diện tích đổ bê tông hay cho từng phòng để thi công hoàn thiện. Yêu cầu về trình bầy cấu tạo sàn này cho tài liệu xây dựng cũng chặt chẽ, nhất quán và chính xác.

LOD 400 phải đáp ứng thỏa mãn đủ 5 điều sau:
- Mô hình dựng cho cấu tạo xây dựng, ở mức này phải làm cho chi tiết tương đương với cấu kiện thi công, lắp đặt và chế tạo. Mô hình phải chính xác về kích thước, hình dạng, vị trí, số lượng, và định hướng và chi tiết thông tin. Mô hình cũng được gán đầy đủ thông tin cần thiết. Các thông tin về không gian cũng phải được chi tiết tương đương.
- Mô hình cho xây dựng, Ở mức này mô hình được hiểu là "mô hình thi công" phải sát thực tế với đề xuất thi công xây lắp. Tương đương với giai đoạn thiết kế thi công hoặc hồ sơ thi công.
- Về phân tích hiệu suất và tính toán dựa vào việc chọn từng mô hình chi tiết cụ thể được phê duyệt.
- Tính chi phí dự toán dựa trên vật liệu hoặc tài sản (trang thiết bị) đặt mua thực tế.
- Mô hình ở mức này dùng để đáp ứng cho việc thống kê chi tiết hệ thống đến mức mô tả biện pháp thi công và thậm chí đưa cả thông tin về phương tiện thi công.

VD: Với cấu kiện sàn ở mức này phải đầy đủ thông tin. Lớp khung phải trình bầy mô hình tách riêng với lớp hoàn thiện, nếu sàn bê tông thì cũng phải làm rõ về các thông tin chi tiết như đánh dốc, mác bê tông, cốt thép, hoặc dự ứng lực gia cố nếu có và bổ sung các thông tin về chi tiết rõ ràng và tỉ mỉ.

LOD 500 phải đáp ứng được hai điều sau
- Yêu cầu nội dung Model vẫn phải chính xác về kích cỡ, hình dáng, vị trí, số lượng, khối lượng, hướng đặt so với công trình thực tế sẽ xây dựng, đang xây dựng hoặc đã xây dựng. Những thông tin và dữ liệu ngoài hình học của Model cũng phải được điền đầy đủ và chính xác theo hệ thống.
- Model có thể được dùng bảo trì, sửa chữa, thay đổi, và thêm vào dự án & công trình, phải được cấp phép trong mức độ phù hợp.
VD: Có thật thế nào thì có BIM Model như thế ấy, trừ những thứ nó có thể chạy đi chơi đâu đó như con chó, con mèo, con gà, con bò, con lừa v.v là không phải BIM Model vào làm gì.

E202™ – 2008
http://www4.fm.virginia.edu/fpc/ContractAdmin/ProfSvcs/BIMAIASample.pdf
G202™ – 2013
http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab099086.pdf
E203™ – 2013
http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab099084.pdf

* Cụ thể hóa từng Revit Categories nào phải làm những gì, tôi sẽ công bố một tài liệu với các bên đối tác là nhà thầu của chúng tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>