Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

QUY ƯỚC ĐẶT TÊN - NAMING CONVENTION

"
Không cần thiết phải thật là đặc biệt khi đặt tên cho Revit project files hoặc Family files.

Tuy nhiên, quan trọng là đặt theo một quy ước để dễ dùng, dễ hiểu và dễ nhớ, hiệu quả cho đại cục.

Riêng với các Central file, khéo léo thì phải thêm "_Central" để khác biệt với "User_Local", điều này rất tốt để thành viên nhóm dễ phân biệt ngay được.

Đối với Family files, làm sao cho đặt vừa rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ làm, dễ phân biệt
"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>