Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

REVIT 2015 UR8 - Improvement & download

sửa chữa ...

được tí nào hay tí đó ...

https://www.dropbox.com/s/j36s2w4gqi1zzle/Autodesk_Revit_2015-x64_Update8_forR2.exe?dl=0

https://www.dropbox.com/s/dmihzzjpbjv0fjo/Autodesk_Collaboration_v5_for_Revit_2015.exe?dl=0


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>